Prasa

Miasto Kobiet, wrzesień, październik 2015

Miasto Kobiet, czerwiec-lipiec 2015

Miasto Kobiet, kwiecień-maj 2015

Miasto Kobiet, luty-marzec 2015

Hot, wrzesień 2014