Skuteczność odżywki do rzęs

Skuteczności odżywki służącej do poprawiania wyglądu rzęs.

ABSTRAKT

Celem tego badania była ocena postrzeganej skuteczności odżywki do rzęs służącej do poprawiania ich wyglądu, testowanej przez okres sześciu tygodni. Subiektywną ocenę skuteczności oraz tolerancji kosmetyku przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz, który został wypełniony przez  ochotniczki w dwóch punktach w czasie: w połowie badania (po upływie trzech tygodni) oraz po zakończeniu badania (po 6 tygodniach). Dokonano korelacji krzyżowej subiektywnych odczuć z obiektywnymi pomiarami w celu zwiększenia precyzyjności badania.

100% uczestniczek badania stwierdziło, że dzięki Testowanemu Produktowi ich rzęsy stały się bardziej widoczne i wydają się młodsze i zdrowsze.

PLAN BADANIA

W  badaniu  wzięło  udział pięć ochotniczek w wieku od 33 do 46 lat. Ogólny stan zdrowia każdej z nich był dobry, żadna nie cierpiała na jakiekolwiek schorzenia dermatologiczne, czy ogólnoustrojowe. Przed rozpoczęciem badania uzyskano świadomą zgodę wszystkich ochotniczek na udział w nim, a samo badanie zostało zweryfikowane i zatwierdzone przez Niezależną Komisję Etyczną AMA Laboratories. Inc. Wszystkie ochotniczki zostały poinstruowane, w jaki sposób mają raz dziennie nakładać Testowany Produkt w postaci odżywki do rzęs. Badanym kobietom polecono codzienne stosowanie produktu przez okres 6 tygodni.

Produkt był stosowany przez 42 dni z rzędu.  W każdym z ustalonych dni oceny (w dniu 0, po 3 tygodniach, po 6 tygodniach) uczestniczki badania proszono o przybycie do ośrodka badawczego i wypełnienie Kwestionariusza samooceny oraz wykorzystanie wizualnej skali analogowej (VAS).

Fotografie oceniono przy użyciu Oprogramowania do Analizy Obrazów AMA. Wizualna skala analogowa pozwala uczestnikom ocenić ich subiektywne odczucia odnośnie wyglądu rzęs przez zastosowanie opisów oraz elementów multimedialnych. Dodatkowo, w celu skorelowania subiektywnych odczuć z obiektywnymi obserwacjami, przed i po badaniu w standardowych warunkach wykonano fotografie w dużej rozdzielczości. Dane wykorzystane do analizy statystycznej odzwierciedlają zmiany począwszy od dnia 0. Dokonano korelacji krzyżowej danych zebranych na podstawie subiektywnej i obiektywnej oceny. Wyliczono też współczynnik korelacji krzyżowej.

WYNIKI

Podsumowanie wyników kwestionariusza dotyczącego produktu do pielęgnacji rzęs – Po 3 tygodniach stosowania.

TAK NIE
Czy uważasz, że w okresie stosowania tego produktu ogólny wygląd Twoich rzęs się poprawił? 100% 0%
Czy w wyniku stosowania Testowanego Produktu Twoje rzęsy stały się bardziej widoczne? 100% 0%
Czy po zastosowaniu Testowanego Produktu Twoje rzęsy wydają się bardziej gęste? 100% 0%
Czy po zastosowaniu Testowanego Produktu Twoje rzęsy wyglądają młodziej? 100% 0%
Podsumowanie wyników kwestionariusza dotyczącego produktu do pielęgnacji rzęs – Po 6 tygodniach stosowania 100% 0%
Czy uważasz, że w okresie stosowania tego produktu wygląd Twoich rzęs się poprawił? 100% 0%
Czy po zastosowaniu Testowanego Produktu Twoje rzęsy wydają się bardziej gęste? 100% 0%
Czy po zastosowaniu Testowanego Produktu Twoje rzęsy wyglądają młodziej? 100% 0%

WNIOSKI

100% uczestniczek badania stwierdziło, że po 6 tygodniach stosowania produktu wygląd ich rzęs się poprawił.

 

PODZIĘKOWANIA

dr med. Mayya Tatsene, David R. Winne, B.S.
Kierownik Badania Dyrektor Techniczny
AMA Laboratories, Inc.

Marzec 2010